تصور های غلط در خصوص six pack

تصور های غلط در خصوص
SIX-PACK
 نوشته سید محمد صادق هاشمی (دکتری فیزیولوژی ورزشی)

در بین علاقه مندان و ورزشکاران رشته های مربوط به زیبایی اندام، عضله شکم محبوبترین عضله و در عین حال معمولا نایاب ترین عضله می باشد! و هنوز خیلی از ورزشکاران نمی دانند که راه صحیح رسیدن به six pack کدام است (منظور از six pack در این مقاله، عضله راست شکمی می باشد که چربی زیرپوستی روی آن در کمترین حد ممکن باشد و به خوبی نمایان باشد).
در اینجا چند مورد باورغلط رایج در خصوص six pack آورده شده است.
باور 1- انجام صدها سِت کرانچ (یکی از حرکات شکم) باعث رسیدن به six pack کات و زیبا می شود.اما این باور غلط است زیرا عضله ی شکم یک عضله مانند سایر عضلات (بازو، پشت بازو، و...) می باشد. پس انجام صد ها سِت کرانچ نمی تواند باعث شکل دهی و فرم دهی six pack  شود.
خیلی از افراد احساس انقباضی را که در ناحیه شکم در اثر اجرای حرکات شکم به دست می آورند را گواه بر رسیدن به six pack می دانند. انجام حرکات شکم با وزنه، آن ها را قوی تر می کند اما این مهم زمانی اتفاق می افتد که زمان استراحت و تغذیه کافی باشد برای رشد عضلات شکم خود سعی نمایید که نوع تار عضلانی عضله را شناسایی نمایید (با روشهای کاربردی موجود) و برنامه خود را بر اساس آن طراحی نمایید. اما به مانند سایر عضلات بدن برای این عضله نیز دامنه 15-8 تکرار در 5-3 ست توصیه می شود.
باور 2- برای تراشیدن چربی ها کمر شما می بایست کرانچ بزنید یا دراز و نشست بروید
انجام حرکات مربوط به یک عضله خاص نمی تواند باعث سوختن چربی های اطراف آن شود. تحقیقات وسیعی در این حوزه انجام شده است که نتایج آن ها چربی سوزی موضعی در نقاط مختلف بدن را رد کرده است. پژوهشگران اروپایی تمرینی پنج هفته ای را بر روی دو گروه سنجیدند. یکی از گروه ها بدون تمرین و گروه دیگر هفت حرکت شکم با دو ست 10 تایی در 5 روز در هفته به مدت شش هفته انجام دادند. در پایان هیچ تفاوتی در چربی سوزی دور شکم بین این دو گروه مشاهده نشد. در تحقیق متفاوت دیگری که برای بررسی چربی سوزی شکم و ظاهر پوست (سلولیت) بر روی 86 زن چاق انجام شده بود. گروه های متفاوتی در این تحقیق حضور داشت، در گروهی که تمرین موضعی نیز در آن در نظر گرفته شده بود در نهایت هیچ تفاوتی در چربی سوزی موضعی اتفاق نیافتده بود و مقدار چربی سوزی در گروه ها مشابه بود.
بعضی از افراد را این پدیده به اشتباه می اندازد که در اثر حجیم شدن عضله، فضای جدیدی در زیر پوست مورد احتیاج است، بنابراین عضله، چربی زیر پوستی را به سمت پوست فشار می دهد و چربی در زیر پوست با فرم عضله جا می گیرد و ورزشکار گمان می برد که حرکات موضعی باعث چربی سوزی در ناحیه مد نظر او شده است.
 باور3- شما می توانید مقدار زیادی کربوهیدرات بخورید و وعده های غذایی حجیم بخورید چون تمرین شکم می کنید
این تصور، تصوری کاملا غلط می باشد. انجام حرکت در یک نقطه از بدن نمی تواند مانع تجمع چربی در آن نقطه شود. این مورد زمانی درست است که شما تمرین کنید و تحرک روزانه زیادی داشته باشید تا از اندوخته شدن چربی در سراسر بدن جلوگیری کنید. اگر شما عضله ی شکم را ساعت ها تمرین دهید احتمالا شما عضله شکمی خیلی خوبی از لحاظ استقامت عضلانی خواهید داشت، اما مصرف کالری بیش از حد نیاز شما در نهایت منجر به اندوخته شدن چربی می شود.
خوب حال چگونه six pack به برسیم؟
کلید این کار داشتن یک رژیم مناسب و هدفمند به علاوه سوزاندن کالری مازاد در مقابل کالری دریافتی از راه ورزش های هوازی می باشد. بالاترین حد چربی سوزی در پژوهش های علمی در تمرینات همزمان قدرتی و هوازی گزارش شده است.