کلید مفقوده عدم موفقیت در کاهش وزن

کلید مفقوده عدم کامیابی در کاهش وزننوشته سید محمد صادق هاشمیدکتری فیزیولوژی ...
مشاهده مقاله


سلولیت (اینانلو)

همه چیز راجع به سلولیت تهیه و تنظیم :مرتضی اینانلوسلولیت چیست؟    سلولیت ...
مشاهده مقاله


خوردن کروبوهیدرات در شب

خوردن کروبوهیدرات در شب: قاتل چربی سوزی یا حامی چربی سوزیسید محمد صادق هاشمی یک ...
مشاهده مقاله


چربی سوزی موضعی-سید محمد صادق هاشمی

نویسنده: سید محمد صادق هاشمی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشیچربی سوزی موضعی آن قدر ...
مشاهده مقاله


تغذیه و ورزش در ایام نوروز

تغذیه و ورزش در ایام نوروزنوشته: دکتر صادق هاشمیدر این مقاله سعی داریم برای شکل ...
مشاهده مقاله


تعذیه پیش و پس از تمرین

روش های علمی برای تغذیه قبل و بعد از تمرین برای به حداکثر رساندن نتایج تمرینسید ...
مشاهده مقاله


تصور های غلط در خصوص six pack

تصور های غلط در خصوصSIX-PACK نوشته سید محمد صادق هاشمی (دکتری فیزیولوژی ورزشی)در ...
مشاهده مقاله


20 نکته که آتش به جان چربی های شما می اندازد-قسمت 2

20 نکته ای که آتش به جان چربی های بدن شما می اندازددر این مقاله 20 نکته غذایی مفید جمع ...
مشاهده مقاله


20 نکته که آتش به جان چربی های شما می اندازد

20 نکته ای که آتش به جان چربی های بدن شما می اندازددر این مقاله 20 نکته غذایی مفید جمع ...
مشاهده مقاله